Arkivbildningsplan till Kiinko

Kiinteistöalan Koulutussäätiö grundades år 1989 och den 1978 grundade Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy är båda kända vid namnet Kiinko.

Bränn & Bränn konsulterade och ansvarade för Kiinkos arkivbildningsplan och fungerande arkiveringsdirektiv. Därtill har Bränn & Bränn Ab deltagit i utbildningen av Kiinkos personal.