Drumsö stiftelsens digihistorik

B & B har fått ett uppdrag av Drumsö stiftelsen att producera stiftelsens digihistorik på deras webbsida i ära av 70-års jubileums firandet.

Webbsidan blir också förnyad av samarbetspartnern Ecome Ab. Fil.mag Tuomas Hyttinen ansvarar för redigerandet av texterna.

Digihistoriken publiceras 9.3.2015.