ESBO - hembygd i förvandling 100-års historikens utgivning

Esbo hembygdsförening rf fyller 100 år inkommande år. Inför jubileet utgavs boken "Esbo - hembygd i förvandling, Esbo hembygdsförening rf 100 år", skriven av FD Aapo Roselius och producerad av Bränn & Bränn. Utgivningen ägde rum fredagen den 28 augusti kl 14.00 i Lagstad hembygdsgård.