Förbundet för Finlandskt Arbete - 100 år

Förbundet för Finländskt Arbetes 100-årshistorieverk "Vuosisadan Kampanja", utgavs 21 mars 2012 i biografen Andorra i Helsingfors. Vid utgivningstillfället hade gästerna en möjlighet att ta del av docent Mikko-Olavi Seppäläs visuellt och innehållsmässigt imponerande bok. Boken ger en inblick i vårt lands framgångsrika historia. Grafisk formgivning: Tuula Mäkiä,

Tryck: Saarijärven Offsetpaino Oy, ISBN: 978-952-92-9872-3