Historiken

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har utgivit historieverket "OAJ - vahva vaikuttaja" (på finska) den 17 april 2012 i Akavahuset i Helsingfors. I boken beskrivs de finländska lärarnas fackliga organisering paralellt med vårt lands inrikespolitiska händelser. Den kronologiskt upplagda helheten kompletteras av artiklar författade av olika sakkunniga. Boken är författad av, oh för forskningsarbetet ansvara Tuomas Hyttinen. FD Katri Tanni har medarbetat som innehållsproduktionskonsult. Historikarbetsgruppen har letts av skolråd Erkki Kangasniemi.

Grafisk formgivning: Osmo Leppälä, Station Mir Tryck: Waasa Graphics Oy. ISBN: 978-951-96615-5-1