Keva 50 år

År 2014 blev det 50 år sedan den kommunala pensionslagen trädde i kraft och arbetspensionsanstaltsystemet etablerandes i Finland. Till ära av jubileumsåret utgav Keva en skrift, som producerades av Bränn & Bränn. För forksningsarbetet ansvarade fil.mag. Tuomas Hyttinen och och fil.dr Aapo Roselius. Grafisk formgivning av Tuula Mäkiä. Tryckarbetet av Saarijärven Offsetpaino Ab.

B & B producerade också en dokumentfilm, en utställning för 50-års festen till ära.