LIIKESIVISTYSRAHASTO 100 ÅR

År 2019 har det gått 100 år sedan Liikesivistysrahasto grundades för att understöda handelsvetenskaplig undervisning och forskning. Jubileumsåret firas med en historik som produceras av Bränn & Bränn. För forsknings- och skrivarbetet ansvarar FD Tero Halonen.