Metsäteollisuus rf - historik på Facebook-tidslinje

Bränn & Bränn Ab har konsulterat Metsäteollisuus rf. Vi har bistått i redigerandet av skogsindustrins historia i Finland ämnat för föreningens Facebook-tidslinje. Det här uppdraget är ett bra exempel på hur tradionellt innehållsproduktion kan utnyttjas i social media.