Oy Hedengren Ab fyller 100 år

Bränn & Bränn har fått till uppdrag att producera Oy Hedengren AB:s 100-årshistorieverk. FD Tero Halonen fungerar som uppdragets projektchef. Hedengren grundades år 1918. Företaget sålde i början av sin verksamhet bland annat radiomottagare. Så småningom övergick företaget till att importera elektronik, utöva partihandel och fungera som elentreprenör samt planering och installation. Familjeföretagets kontor är beläget på Drumsö i Helsingfors och logistikkontoret i Esbo.