Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs historikprojekt

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs anlitade Bränn & Bränn Ab för att sammanställa föreningens 100-årsfestskrift. Föreningen grundades är 1911. Avsikten med bokprojektet var att dokumentera 100 år av svenskspråkiga kvinnoverksamhet i huvudstaden. I forsknings- och skrivarbetet deltog fil.dr Maria Vainio-Kurtakko. I samband med historikprojektet genomfördes även ett arkivprojekt vars syfte var att förkovra föreningens arkivsamlingar med nytt sållat material.