Tervakoski Ab fyller 200 år

Bränn & Bränn har fått till uppdrag att producera Tervakoski Ab:s 200-årshistorieverk. Filosofie doktor Henrik Tala ansvarar för forsknings- och skrivarbetet.

200-årshistoriken ger en inblick hur Tervakoski bruket blev en specialist inom den finska traditionella pappersindustrin som gått igenom svåra år. Boken publiceras också på engelska.