Publiceringstjänster

Är det dags att berätta er organisations historia? Vi kan hjälpa er: våra yrkeskunniga historiker forskar i organisationens förflutna, låter gångna år komma till tals och väver ihop det hela till en fascinerande berättelse i ord och bild. Vi har tillgång till ett omfattande nätverk av proffs inom historieforskning och grafisk design som hjälper oss att förverkliga er organisations historieprojekt. Er historik eller jubileumsbok kan också bli en e-bok.

» Läs mera om publiceringstjänster

» Läs mera om våra referenser

Webbaserade tjänster

Gör historia till en del av nuet och berätta om det! Vi erbjuder tjänster inom sociala medier, med hjälp av vilket er organisations historia kan framställas som en berättelse eller t.ex. som händelser på Facebooks tidslinje eller på er webbplats. Era kunder, samarbetsparters, medarbetare eller medlemmar erbjuds en historisk översikt organisationens verksamhet – det förflutna återuppstår och blir en del av organisationens nutid. Med hjälp av avancerade webbpubliceringsverktyg kan vi också producera webbutställningar,  audiovisuella presentationer eller en t.ex. en historik i pdf-format för att markera t.ex.  organisationens jubileum.

Kommunikations­tjänster

Fungerande marknadskommunikation gör en organisation känd och stärker ett företags varumärke. Rätt budskap till rätt målgrupp är en satsning som betalar sig själv tillbaka. I samråd med er gör upp marknadsförings- och kommunikationsplaner för er organisation. Vi kan också ta hand om kontakterna med media, kunder och andra intressegrupper.

Arkivtjänster

Bränn & Bränns ArkivePRO® service erbjuder innovativa experttjänster inom informationshantering och arkivering. Systematisk arkivering är en central del av en organisations dagliga informationshantering. ArkivePRO® servicen erbjuder hjälp med sortering och gallring av handlingar, samt arkivutbildning för medarbetare inom er organisation. Vi erbjuder bl.a. konsultation i arkiveringsplaner och informationshantering. I våra tjänster ingår även definiering av metadata och ärendehanteringsprocesser.

» Läs mera om arkivtjänster